De eerste Almeerse ondernemers en organisaties ondersteunen de Almeerse Uitdaging

, 18 januari 2018

De eerste Almeerse ondernemers en organisaties ondersteunen de Almeerse Uitdaging. Naast MTH Almere Accountants & adviseurs, de Rabo Bank Almere, Okkerse & Schop Advocaten die het bestuur vormen van de Almeerse Uitdagingen, zijn er al veel organisaties betrokken bij de Uitdaging.  Breedveld & Schröder bv, Reimert bouw en infrastructuur, deVLOER, Voiceworks BV, Theatergezelschap Vis à Vis, Heldoorn Eggels Notarissen, Foraneo, Stichting de Schoor, VMCA, Leger des Heils Almere en de gemeente Almere zijn organisaties die nu betrokken zijn en veel partijen geven aan bij de Almeerse Uitdaging betrokken te willen zijn. Dat is goed nieuws.

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.

De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.