Foraneo

Foraneo  helpt nieuwe mogelijkheden te creëren. Het leveren van Interim-management en consultancy zijn de belangrijkste activiteiten. Dit op gebied van organisatie, innovatie, HRM, arbeidsmarkt, bemiddeling, IT, commercie en E-business (o.a. socialmedia).

Heeft uw bedrijf  projecten of een vraag over operationeel management bij veranderingen. Neem vrijblijvend contact op.

Waarom Foraneo

4aneo komt van het italiaanse woord foraneo wat letterlijk betekent “iemand van buiten de gemeente”.

Iemand van buiten de groep is nodig bij veranderingen. Niet is het alléén handig om externe kennis naar binnen te krijgen maar een groep/organisatie is in de kern middelpuntvliedend. Veranderingen vinden aan de rand van een groep/organisatie plaats. Ze zijn vaak letterlijk een randverschijnsel.

Iemand van buiten die zich misbaar maakt en betrokken blijft als buitenstaander. Misbaar maken is nog niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat externen zich vaak onmisbaar maken en daardoor langer blijven en juist daardoor weinig kennis overdragen.  4aneo staat voor effectief kennis overdragen en zorgen dat een organisatie of persoon zelf de verandering verder draagt.