Criteria voor het indienen van een uitdaging (voor maatschappelijke organisaties)

De Almeerse Uitdaging (AU) brengt Almeerse ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materialen. Denk aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Bijna alles is mogelijk. Maar sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Hieronder vindt u de spelregels en enkele veel gestelde vragen. Lees deze goed door voordat u een aanvraag indient.

Spelregels

 • De indiener van een aanvraag is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk
 • De indiener beschikt over onvoldoende (financiële) middelen om de uitdaging zelf op te lossen.
 • De ingediende uitdaging is gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit in de gemeente Almere.
 • De Almeerse Uitdaging vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen een uitdaging indienen ten behoeve van een toekomstige gebeurtenis.
 • De Almeerse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. Alle matches vinden plaats met gesloten beurzen: er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief.
 • De Almeerse Uitdaging daagt maatschappelijke initiatieven uit creatief te zijn: ‘Op welke manier kan een ondernemer in natura helpen?’
 • Er mag geen sprake zijn van een exploitatietekort bij het maatschappelijke initiatief dat een aanvraag doet.
 • De volgende zaken steunt de Almeerse Uitdaging niet:
  – Bijdragen voor individuen;
  – Aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
  – Normale exploitatie van een organisatie, oftewel uitdagingen met een structureel karakter (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke). We bemiddelen wel in het zoeken naar tijdelijke (werk)locaties.
 • De matchgroep besluit over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.
 • De Almeerse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Veel gestelde vragen

Wie kunnen een aanvraag indienden bij de Almeerse Uitdaging?

Stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven zonder winstoogmerk die zich met hun activiteiten richten op de Gemeente Almere.

Wijkt de Almeerse Uitdaging weleens af van deze grenzen?

Soms. Als er bijvoorbeeld een bedrijf of initiatief net buiten Almere is waar geen Uitdaging is. In dat geval kan het bestuur besluiten toch een match te maken

Mijn organisatie is gevestigd in de Almere maar onze projecten liggen daarbuiten. Kan ik toch een aanvraag indienden bij de Almeerse Uitdaging?

Nee, de matches met Almeerse ondernemers zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze gemeente. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.